Menu

Wycisk optyczny co to takiego ?

Wycisk optyczny co to takiego ?

Wycisk optyczny  jest doskonałą alternatywą do tych pobieranych przy użyciu specjalnych mas wyciskowych. W naszej Klinice od 2010 roku stosujemy

tą metodę wykonując wszystkie prace związane z technologią CAD/CAM – pełnoceramiczne mosty ,korony ,inlay, onlay korony na implantach.

W artykule opiszemy  rodzaje wycisków

Wyciski protetyczne

Pobieranie wycisków protetycznych jest od dawna związane ze wszystkimi pracami rekonstrukcyjnymi .

Czemu służą wyciski w stomatologii ?

Służą do wiernego „skopiowania” powierzchni błony śluzowej i zębów .Na podstawie wycisku wykonywany jest model gipsowy .Wiernie odwzorowuje zęby ,wyrostki zębodołowe ,błonę śluzową wraz ze szczegółami .

Na modelu można zaprojektować i wykonać zaplanowaną odbudowę protetyczną tj korony, mosty ,protezy i inne prace .

Wyciski klasyczne

Przez lata stosowano różne sposoby pobierania wycisków .Od wielu lat pobiera się je masami wyciskowymi

Klasyczne wyciski protetyczne tak dawniej jak i obecnie nie straciły na znaczeniu .Rozwijają się technologie wytwarzania mas wyciskowych dedykowanych do różnego typu prac protetycznych .

Jednak pobranie dobrego wycisku zawsze wiąże się z dyskomfortem ze strony pacjenta .Często jest to niemożliwe ,ze względu na silny odruch wymiotny pacjenta .

Również lekarz pobierający wycisk musi wykazać się umiejętnością skutecznego i wiernego odwzorowania sytuacji w jamie ustnej

 

Wycisk optyczny

to nazwa użytkowa

 

Właściwa nazwa to skan przestrzenny .

Podstawą zastosowania i rozwoju technologii CAD/CAM do stomatologii było opracowanie i wdrożenie skanera wewnątrzustnego .

Technologię opracowano na Uniwersytecie w Zurichu.

Jej pionierem była firma Sirona Gmbh (obecnie Dentsplay Sirona ) ,która w roku 1980 wdrożyła technologię CEREC (Chair-side Economical Restoration of Esthetic Ceramics)

Skaner wewnątrzustny CEREC to narzędzie dla lekarza którym wykonuje się w krótkim czasie wiele zdjęć składanych następnie w jeden obraz ma monitorze komputera .

Lekarz może zobaczyć wszystkie niezbędne szczegóły ,a w razie czego poprawić opracowanie zębów

Model protetyczny dotychczas odlewany przez technika jest generowany przez program komputerowy na monitorze .

Na podstawie tego obrazu można zaprojektować wiele prac protetycznych zarówno w gabinecie stomatologicznym jak i wysłać go mailem do odległego nieraz laboratorium dentystycznego .

Daje to olbrzymią oszczędność czasu .Możliwe stało się wykonanie korony czy mostu na jednej wizycie !