Menu

PRF w stomatologii

PRF w stomatologii
PRP

Skrótem PRF (z angielskiego Platelet Rich Plasma) określamy fibrynę bogato płytkową. Jest to preparat pochodzenia naturalnego stosowany w stomatologii, wspomagający intensywną regenerację tkanek miękkich i kości po zabiegach stomatologicznych.

PRF pozyskiwany jest z krwi żylnej pacjenta, a więc jest substancją autogenną i nieuczulającą. Krew pobiera się jednorazowo w ilości kilkudziesięciu mililitrów i poddaje się uproszczonej procedurze odwirowania. W jej wyniku otrzymujemy membranę fibrynową bogatą w czynniki wzrostu, aminy biogenne i leukocyty, czyli substancje przyczyniające się do intensywnej regeneracji tkanek.

Zalety i działanie fibryny bogatopłytkowej

Substancje aktywne uwalniane są z PRF nawet powyżej 7 dni po zabiegu, a więc w okresie krytycznym dla gojenia się rany. Fibryna bogato płytkowa zawiera substancje, które:

  • stymulują proliferację komórek
  • hamują przedwczesną apoptozę, a więc obumieranie komórek
  • stymulują wzrost włókien kolagenowych i wzrost śródbłonka naczyń krwionośnych
  • aktywują mechanizmy odpornościowe i czynniki prozapalne
  • przyśpieszają różnicowanie się komórek
  • skracają czas wytwarzania się blizny i wpływają na przyśpieszenie jej przebudowy

Fibryna bogatopłytkowa to substancja autogenna, w związku z czym nie jest przez organizm traktowana jako białko obce i nie ma ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych. Jej stosowanie wiąże się z dużym bezpieczeństwem dla pacjenta i przynosi dobre efekty terapii.

FBR jako terapia wspomagająca

W trosce o naszych pacjentów w Klinice Stomatologicznej w Szczecinie w przypadku zabiegów chirurgicznych w obrębie jamy ustnej stosujemy standardowo jako terapię wspomagającą procedurę pozyskania i aplikacji fibryny bogato płytkowej w miejscach chirurgicznej ingerencji w tkankę pacjenta. Dzięki niej nasi pacjenci szybciej wracają do zdrowia, czas rekonwalescencji się skraca, a liczba powikłań pozabiegowych utrzymuje się na niskim poziomie. Ponadto zastosowanie PRF umożliwia wszczepienie implantu już trzy miesiące po ekstrakcji zęba