Menu
Co leczymy? Co leczymy?

Implanty zębowe

Zastępowanie utraconych części ciała przez implanty jest praktyką powszechną w medycynie jak i w stomatologii. Implanty stawów, kręgów, zębów stały się codziennością. Implanty zębów stosowane są w stomatologii od wielu lat i tak, jak inne produkty, przeszły swoją drogę rozwojową. Są to wykonane z tytanu lub ceramiki elementy zastępujące korzeń utraconego zęba. Tytan to specyficzny metal łączący w sobie wiele ważnych cech. Po pierwsze jest bioobojętny, to znaczy, że organizm nie traktuje go jako „ciało obce”. Po drugie jest lekki i bardzo wytrzymały mechanicznie. Może przenosić nawet duże obciążenia w jamie ustnej występujące podczas żucia. Zabieg wprowadzenia jest prosty i polega na wytworzeniu w kości łoża, a następnie umieszczeniu w nim implantu. Na czas integracji z kością, w implant wkręca się śrubę gojącą, która wytwarza kieszonkę zębową dla przyszłej odbudowy. Zabieg odbywa się przy znieczuleniu miejscowym. Po integracji implantu z kością, która trwa 4-6 miesięcy, możliwa jest dalsza odbudowa, chociaż stosowane są odbudowy polegające na natychmiastowym obciążeniu implantu.

Implanty stosujemy zarówno w przypadku utraty pojedynczych zębów, jak również kilku lub przy całkowitym bezzębiu. Implanty zębowe nie tylko stanowią alternatywę do leczenia koronami, mostami i protezami. W skrajnych przypadkach, jak na przykład przy zanikach kości szczęk, są jedyną metodą pozwalającą na osadzenie protez. O ile z punktu widzenia technicznego wszczepienie implantów przeważnie nie stanowi problemu, to najważniejsze jest właściwe zaplanowanie leczenia przez doświadczonego lekarza protetyka. Lekarz posiadający doświadczenie i wspomagany badaniami tomograficznymi właściwie zaplanuje leczenie przed zabiegiem. W klinice stomatologicznej Unimedex leczeniem implantologicznym zajmuje się dr n. med. Anna Graf, specjalista II stopnia protetyki stomatologicznej.

Implantoprotetyka

Implantoprotetyka to szczególny dział protetyki. Od właściwego zaplanowania prac protetycznych zależy sposób i ilość założonych  implantów oraz powodzenie leczenia implantologicznego. Mosty, korony lub protezy osadzone na implantach mają nieco inną budowę niż te osadzone na własnych zębach.

W Klinice Unimedex stosowane są implanty dwuczęściowe. Oznacza to, że do właściwego implantu przykręcić należy łącznik protetyczny (abutment ). Dopiero do takiego łącznika można  przymocować koronę, most, osadzić protezę.

Dzięki technologii CAD/CAM w Klinice Unimedex możemy wykonywać indywidualne łączniki z porcelany i korony na implancie na jednej wizycie! Nowością stały się korony pełnoceramiczne  hybrydowe łączące ze sobą łącznik protetyczny i koronę pełnoceramiczną wykonywane na jednej wizycie.