Menu

W jakim celu wykonuje się tomografię szczęki?

W jakim celu wykonuje się tomografię szczęki?
tomografia stożkowa

Tomografia szczękowa to bezpieczne i nieinwazyjne badanie diagnostyczne, które pozwala dokładnie zobrazować badaną okolicę. Znajduje powszechne zastosowanie w różnych dziedzinach stomatologii, w tym m.in. przy leczeniu implantologicznym, kanałowym czy ortodontycznym. Na tej podstawie lekarz może precyzyjnie zmierzyć wymiary szczęki i uzębienia pacjenta, wykryć ewentualne zmiany w obrębie zębów i dziąseł, dokonać oceny efektów dotychczasowego leczenia.

Obecnie w gabinetach stomatologicznych wykorzystuje się nowoczesne aparaty wykorzystujące zaawansowaną technologię, które gwarantują uzyskanie szybkich i precyzyjnych wyników. Lekarz może analizować trójwymiarowy obraz na wiele sposobów, co ułatwia trafne zaplanowane specyfiki leczenia konkretnego pacjenta.

Tomografia szczęki — wskazanie do badania

Tomografia szczęki to jedno z podstawowych badań diagnostycznych w stomatologii, wykonywane w celu zidentyfikowania przyczyn problemów z uzębieniem oraz opracowania planu leczenia. Jest to bardzo precyzyjne badanie (zapewnia większą dokładność niż np. pantomogram), pozwalające na rozpoznanie takich problemów, jak np.: próchnica, przewlekłe procesy zapalne, torbiele, obniżenie brzegu kostnego i kieszenie kostne w chorobach przyzębia, zmiany i torbiele w obszarze zatok szczękowych, zmiany okołowierzchołkowe, ubytki kostne, zęby zatrzymane, dodatkowe i nadliczbowe. Tomografia jest wskazana w przypadku konieczności oceny wykonanego w przeszłości leczenia kanałowego.

Tomografia szczęki i żuchwy to istotne badanie w ortodoncji, implantologii i chirurgii. W przypadku dzieci na tej podstawie można oszacować obecność i ilość zawiązków zębów w okresie rozwojowym, co jest kluczowe przy planowaniu leczenia ortodontycznego. Tomografia umożliwia też ocenę wielkości kości i odległości między strukturami u pacjentów, u których wdrażane będą implanty zębowe.

W naszej klinice stomatologicznej wykonujemy tomografię szczęki, na którą kierujemy pacjentów z problemami stomatologicznymi, które są trudne w diagnozie i leczeniu. Jest to również jedno z podstawowych badań wykonywanych przed założeniem implantów po ekstrakcji zębów.