Menu

Most dentystyczny i korona zębowa – jakie są między nimi różnice?

Most dentystyczny i korona zębowa – jakie są między nimi różnice?
Most dentystyczny

Braki w uzębieniu można dziś skutecznie uzupełniać, niwelując nie tylko niedogodność powstałą z tej przyczyny, ale także poprawiając estetykę uzębienia. Do wyboru jest wiele rozwiązań,  a ich zastosowanie jest uzależnione od możliwości oraz wspólnej decyzji pacjenta i lekarza. Do tych rozwiązań należą mosty dentystyczne i korony zębowe. Czym one się różnią i kiedy można zastosować każdy z nich?

Co to jest korona zębowa?

Korona zębowa przeznaczona jest do odbudowy pojedynczych zębów, które zostały zniszczone wskutek działania próchnicy, złamania czy innego uszkodzenia. Odbudowa polega na nałożeniu na pozostałą część zęba specjalnej nakładki. W przypadku, gdy nie ma możliwości wykorzystania części zęba do zamocowania korony, stosuje się specjalny implant, który pełni rolę korzenia zęba. Implant mocowany jest w kości szczęki, a na nim, po zamocowaniu specjalnego łącznika, nakładana jest korona. Korony mogą być wykonane z różnych materiałów i to od nich zależy ich trwałość. Korony pełnoceramiczne są jednymi z najlepszych, stosuje się je więc często do odbudowy zębów przednich. Korony pełnoceramiczne do złudzenia przypominają naturalne zęby. Stosowane są także korony porcelanowe na podbudowie ze stali stomatologicznej lub złocie – w przypadku skłonności do próchnicy. Istnieją też korony kompozytowe i akrylowe, które stosuje się jako rozwiązanie tymczasowe.

Czym jest most dentystyczny?

Most dentystyczny służy do wypełniania większej ilości ubytków, przy wykorzystaniu istniejących zębów. To znakomita alternatywa dla protez zębowych, która może być zastosowana pod warunkiem istnienia zębów, na których most można zamocować. Każdy most protetyczny składa się z przęsła i filarów. Filary stanowią zdrowe zęby, na których most jest umocowany, a przęsło to korony zębowe, które zastępują brakujące zęby. Podobnie jak w przypadku koron, mosty mogą być wykonane z różnych materiałów. I tak jak korony, niską trwałością charakteryzują się mosty wykonane z kompozytu czy akrylu, a wysoką trwałość i estetykę zapewniają mosty pełnoceramiczne czy porcelanowe.

Co wybrać?

O tym, jakie uzupełnienie wybrać, zawsze warto porozmawiać z lekarzem dentystą. To on, na podstawie stanu jamy ustnej ocenia możliwości oraz dobiera odpowiedni rodzaj uzupełnienia. Ogólna zasada jest taka, że korony zakłada się na pojedyncze braki w uzębieniu. W przypadku więcej niż jednego ubytku stosuje się most dentystyczny. Warunkiem założenia mostu jest możliwość zamocowania go na pozostałych zębach. W razie braku własnych zębów, które mogą pełnić funkcję filarów, można zastosować implanty, je zastępujące. Warto jednak pamiętać, że każdy przypadek jest indywidualny i wymaga konsultacji stomatologicznej w celu znalezienia najlepszych rozwiązań.