Menu

Czy wiesz, jak ważna jest wizyta u dentysty przed rozpoczęciem leczenia osteoporozy?

Czy wiesz, jak ważna jest wizyta u dentysty przed rozpoczęciem leczenia osteoporozy?
leczenie zębów

Pacjenci z rozpoznaniem lub podejrzeniem osteoporozy rzadko podejmują decyzję, aby odwiedzić gabinet stomatologiczny. Tymczasem rola lekarza dentysty jest bardzo ważna w leczeniu i diagnozowaniu chorych dotkniętych lub zagrożonych rozwojem metabolicznej choroby kości. Osteoporoza związana jest z chorobami przyzębia, może też stanowić problem w zabiegach wszczepienia implantów.

Osteoporoza groźna dla kości i zębów

Osteoporoza to proces ogólnoustrojowy, który dotyka całego szkieletu, w tym również kości twarzoczaszki. Dostępne doniesienia naukowe sugerują, że pacjenci z osteoporozą są narażeni na większe ryzyko chorób przyzębia, utraty zębów, komplikacje związane z wszczepieniem implantów zębowych oraz dostosowaniem odpowiedniej protezy. Jest to choroba o tyle podstępna, że nie daje objawów od razu. Przebiega cicho, bezobjawowo, powodując powolny spadek masy kości. Zdarza się, że sygnały osteoporozy rozpoznawane są przez stomatologa podczas leczenia zębów lub w ramach prowadzonej diagnostyki stomatologicznej, np. na podstawie zdjęć pantomograficznych oraz wywiadu z pacjentem.

Na podstawie zdjęć panoramicznych wykonywanych w celach stomatologicznych można zauważyć obniżenie gęstości kostnej szczęki i żuchwy, a także miejscowe zmiany okołozębodołowe. W ten sposób dentysta jest w stanie wskazać na pogarszającą się jakość tkanki kostnej żuchwy u pacjentów z osteoporozą.

O leczeniu osteoporozy powiedz swojemu dentyście

Ze względu na dowody wskazujące na to, że osteoporoza dotyka struktur twarzoczaszki i jamy ustnej, a także wpływa na struktury przyzębia i zębów, konieczna jest współpraca pacjenta zarówno z lekarzem prowadzącym, jak i lekarzem dentystą. Jest to szczególnie ważne ze względu na fakt, że przy osteoporozie może być wskazana terapia bisfosfonianami. Pacjenci objęci leczeniem bisfosfonianami (doustnie lub dożylnie) są w grupie zwiększonego ryzyka opóźnionego gojenia po zabiegach ekstrakcji. Co więcej, w wyniku uszkodzenia tkanek miękkich może dojść do wewnątrzustnego obnażenia kości, powodującego m.in. trudno gojące, bolesne rany czy szczelinowatość.

Stosunkowo rzadko występującą, ale poważną komplikacją terapii bisfosfonianami jest osteonekroza, powodująca niszczenie kości szczęk. Dlatego też pacjenci powinni poinformować dentystę o leczeniu osteoporozy, a także niezwłocznie zgłosić wszelkie niepokojące objawy, jak np. ból, obrzęk, stan zapalny dziąseł, trudne gojenie się dziąseł, obrażenie kości, utrata i ruchomość zębów, drętwienie i uczucie ciężkości szczęki i żuchwy.

Osteoporoza ma też wpływ na zabiegi z zakresu implantologii oraz protetyki stomatologicznej. Fakt zaistnienia tej choroby musi być uwzględniony w postępowaniu z tego zakresu, ponieważ zdarza się, że wpływa ona również na architekturę jamy ustnej pacjenta.